Sơ Đồ Tổ Chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

p1

BÙI ĐỨC GIANG

Giám Đốc

p2

BÙI ANH TUẤN

Phó Giám Đốc

p3

STEVE MILNER

Quản lý dự án

p5

DAVID MULLER

Lead Engineer

p6

CHRISTIANO RAMOS

Construction Manager

p4

JULIA BROWN

Chief Financial Officer

Bạn đang tìm công ty xây dựng chuyên nghiệp?